หลักสำคัญในการส่งลูกประเภทคู่ผสม

แบดมินตันเป็นกีฬาสามารถเล่นได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีมก็ได้ ซึ่งในการเล่นก็จะทำให้ผู้เล่นมีการพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันได้ แต่ถ้าเล่นเป็นทีมจะเป็นการฝึกให้ผู้เล่นได้รู้จักการแบ่งหน้าที่และการรักษาหน้าที่ ตลอดจนมีการร่วมมือกับผู้อื่นได้ดี

การเล่นแบดมินตันประเภทนี้ก็มีวิธีการเล่นคล้ายๆ กับการเล่นประเภทคู่ แตกต่างกันที่ผู้รับคนหนึ่งเป็นผู้ชายและอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิง เทคนิคในการส่งลูกจึงมีข้อแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมเพื่อชิงเป็นผู้เล่นฝ่ายรุก ในการส่งลูกคู่ผสม เป้าหมายการส่งลูกที่ดีที่สุดคือมุมด้านหน้าซึ่งอยู่ใกล้บริเวณตาข่ายชิดเส้นกลางสนาม ด้วยเหตุที่เป็นจุดที่มีระยะสั้นที่สุดในการควบคุมการส่งลูกจึงสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ถ้าหากคู่แข่งขันตอบโต้ลูกกลับคืนมาก็จะต้องอยู่ในรัศมีของผู้ส่งลูกจะป้องกันและดักโจมตีได้โดยง่าย ดังนั้นความประณีตในการส่งลูกให้สูงพอที่จะข้ามเลียดตาข่ายและเมื่อข้ามพ้นตาข่ายหัวของลูกจะต้องปักลงทันทีโดยมีความแรงพอที่จะวิ่งไปตกถึงเส้นส่งลูกสั้นของคู่แข่งขันด้วย

เทคนิคในการส่งลูกที่ดีนั้นคือ ผู้เล่นจะต้องทำให้คู่แข่งขันไม่สามารถเดาได้ว่าลูกจะส่งไปตรงไหน ผู้เล่นจะต้องวางท่าทางในการลูกให้เหมือนกันทุกครั้งเพื่อป้องกันการคาดเดาจากคู่แข่งขัน และในการเล่นประเภทคู่ไม่ควรตีลูกโยนโด่งเด็ดขาดเพราะจะทำให้ผู้เล่นเสียโอกาสได้ง่าย