หลักสำคัญในการรับลูกประเภทคู่ผสม

แบดมินตันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแรง และความรวดเร็วในการเล่น ทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่แจ่มใส นอกจากนี้ยังทำให้รู้ความสามารถและข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจนเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่เก่งได้

การเล่นประเภทคู่ผสมก็เหมือนกับการเล่นประเภทคู่ทั่วๆไป นั่นคือการชิงเป็นฝ่ายรุกในการแข่งขันไว้ให้ได้ตั้งการส่งลูกเริ่มเล่น แต่ถ้าผู้เล่นตกเป็นฝ่ายรับก็ต้องพยายามป้องกันในการทำคะแนนจากฝ่ายตรงข้าม ถ้าสามารถชิงเป็นฝ่ายรุกได้ในทันทีด้วยการดักแย็บจะทำให้คู่แข่งขันไม่สามารถต้านทานได้และจะเป็นการเพิ่มกำลังใจในการโต้ตอบและทำลายความมั่นใจในการส่งลูกของคู่แข่งขันทุกๆครั้ง แต่โดยหลักการในการแข่งขันแบดมินตันแล้ว ผู้ส่งมักจะต้องเสียเปรียบ เพราะมีกติกาบังคับเอาไว้ให้ส่งลูกโดยมีวิถีพุ่งย้อนข้ามตาข่ายไปทุกครั้ง ดังนั้นผู้รับลูกควรจะคงความได้เปรียบนี้ไว้ตลอดจนกว่าลูกจะตาย สิ่งสำคัญในการโต้กลับทุกครั้งต้องให้คู่แข่งขันวิ่งฟุตเวิร์คไปตีลูกทุกครั้ง ยิ่งวิถีของลูกมีลักษณะดาดหรือกดลงต่ำด้วยแล้วโอกาสที่อีกฝ่ายจะต้องตีลูกในระดับต่ำกว่าตาข่ายเสยโด่งกลับคืนมาทุกครั้งเสมอ และการวิ่งฟุตเวิร์คไปตีลูกทุกครั้งคู่แข่งขันย่อมต้องเสียกำลังและประสิทธิภาพของการตีลูกลดต่ำกว่าปกติที่ยืนตีลูกอยู่กับที่

ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เล่นมีกำลังใจสู้ต่อไป แต่ถ้าผู้เล่นตกอยู่สถานการณ์ลำบากและสภาวะกดดันความมั่นใจในการเล่นก็ลดลงและทำให้เสียเปรียบได้ง่าย ถ้าเล่นเป็นทีมผู้เล่นควรสร้างกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมมือเมื่อทำผิดพลาด เพราะจะได้สู้ต่อไปแม้จะเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใด